KALENDÁŘ AKCÍ
všechny akce...

TOPlist

 

jméno: heslo: Uživatel: NEPŘIHLÁŠEN

EU peníze SŠ - zpracované DUMy 2

Škola je od 1. srpna 2012 zapojena do dvouletého dotačního projektu EU OPVK "EU peníze do SŠ".
V rámci realizace projektu budou zpracovány didaktické učební  materiály (tzv. DUMy), které mají pedagogům školy pomoci zkvalitnit výuku především matematiky, zeměpisu a vybraných odborných předmětů. Současně došlo i ke zlepšení ICT vybavení školy, vč. prezentačních technologií.


Přehled zpracovaných a ověřených DUMů ve výuce:

MANAŽER A JEHO ČINNOSTI - níže uvedené materiály si můžete e-mailem vyžádat na adrese: check.mn@seznam.cz

MAN01 - formát PPTXRozhodovací proces 1. - Podstata rozhodovacího procesu a rozhodování, rozhodovací kritéria a jejich druhy, fáze rozhodovacího procesu. Výukový blok 2 x 40´.

MAN02 - formát PPTX Rozhodovací metody 1. - Křivka důrazu - možnosti využití, podstata, demonstrace použití na modelovém příkladu pro stanovení pořadí. Výukový blok 40´.

MAN03 - formát PPTX Rozhodovací metody 2. - Křivka důrazu - demonstrace použití na modelovém příkladu pro míry důležitosti. Výukový blok 30´.

MAN04 - formát PPTX Rozhodovací metody 3. - Podstata vícekriteriálního rozhodování, metoda užitku a metoda váhových kritérií. Výukový blok 2 x 45´.

MAN05 - formát DOCX Plánování užití autokaru v CR - Test k normativnímu ověření znalostí. Výukový blok 15´.

MAN06 - formát PPTXPlánování - aplikace na cestovní ruch I. - Seznámení s využitím webových plánovačů trasy na příkladu aplikace mapy na www.seznam.cz. Výukový blok 30´.

MAN07 - formát PPTX Plánování - aplikace na cestovní ruch II. - Seznámení s využitím plánovače tras Kilometrovník ČR. Výukový blok 15´.

MAN08 - formát PPTXPlánovací pomůcky v CR 1. - pravidla, tvorba a formální podoba itineráře, metodika výpočtu časů čekání. Výukový blok 25 - 30´.

MAN09 - formát PPTXPravidla užití autokaru při plánování v CR - formativní test k zopakování a prověření znalostí žáky. Výukový blok 10 - 15´.

MAN10 - formát PPTXPlánovací pomůcky v CR 2. - Modelový případ zpracování itineráře, cvičení k výpočtu časů čekání. Výukový blok 35´.

MAN11 - formát PDFRozhodovací metody 4. (pracovní list) - Modelový případ - cvičení pro vícekriteriální rozhodování. Výukový blok 45´.

MAN12 - formát PDF Plánovací pomůcky v CR 2. (pracovní list) - Komplexní zadání pro naplánování zájezdu a následnou tvorbu itineráře.. Výukový blok 2x45´.

MAN13 - formát PDF Určení efektivnosti plánu - cvičení 1. (pracovní list + řešení) - Zadání + řešení pro výpočet efektivnosti plánování (poměřovaná položka zisk). Výukový blok 45´.

MAN14
- formát PDF
Určení efektivnosti plánu - cvičení 2. (pracovní list + řešení) - Zadání + řešení pro výpočet efektivnosti plánování (poměřovaná položka náklady na kus nadvýroby). Výukový blok 25´.

MAN15 - formát PDF
Ganttův diagram - cvičení 1. (pracovní list + řešení) - Modelový případ - cvičení na tvorbu Ganttova diagramu. Zadání je doplněno pracovním listem obsahujícím řešení VY_32_INOVACE_MAN15b ve formátu PDF). Výukový blok 30´.

MAN16 - formát PDF Ganttův diagram - cvičení 2. (pracovní list + řešení) - Modelový případ - cvičení na tvorbu Ganttova diagramu. Zadání je doplněno pracovním listem obsahujícím řešení VY_32_INOVACE_MAN16b ve formátu PDF). Výukový blok 35´.

MAN17 - formát PDF Určení efektivnosti plánu - cvičení 3. (pracovní list + řešení) - Zadání + řešení pro výpočet efektivnosti plánování (poměřovaná položka náklady na kus nadvýroby).Výukový blok 40´.

MAN18 - formát PDF Síťový graf - cvičení 1. (pracovní list + řešení) - Modelový případ - cvičení na tvorbu síťového grafu a určení kritických cest. Zadání je doplněno pracovním listem obsahujícím řešení VY_32_INOVACE_MAN18b ve formátu PDF). Výukový blok 45´.

MAN19 - formát PDF Síťový graf - cvičení 2. (pracovní list + řešení) - Modelový případ - cvičení na tvorbu síťového grafu a určení kritických cest. Zadání je doplněno pracovním listem obsahujícím řešení VY_32_INOVACE_MAN19b ve formátu PDF). Výukový blok 45´.

MAN20 - formát PDF Síťový graf - cvičení 3. (pracovní list + řešení) - Modelový případ - cvičení na tvorbu síťového grafu a určení kritických cest. Zadání je doplněno pracovním listem obsahujícím řešení VY_32_INOVACE_MAN20b ve formátu PDF). Výukový blok 45´.MARKETING - níže uvedené materiály si můžete e-mailem vyžádat na adrese: check.mn@seznam.cz

MAR01 - formát PPTX Kvalita a jakost I. - Žák se seznámí s problematikou užitné hodnoty, se subjekty a způsoby hodnocení kvality a jakosti. Výukový blok 45´.

MAR02 - formát PPTX Kvalita a jakost II. - Žák se seznámí s jakost a kvalita a jejich vzájemným vztahem. Seznámí se s problematikou stupňů, znaků a ukazatelů jakosti. Výukový blok 45´.

MAR03 - formát PPTX Řízení kvality/jakosti - Žák se seznámí s možným zaměřením podnikových systémů kvality/jakosti, možnými nákladovými položkami a etapami zavádění certifikace v podniku. Výukový blok 35´.

MAR04 - formát XLSX Bostonská matice - cvičení 1. - Komplexní příklad k samostatné práci žáka - konstrukce matice BCG. Výukový blok 2x45´.

MAR05 - formát XLSX Bostonská matice - cvičení 2. - Komplexní příklad k samostatné práci žáka - konstrukce matice BCG. Výukový blok 2x45´.

MAR06 - formát PPTX Životní cyklus produktu - Žák se seznámí s průběhem standardního ŽC produktu, možnými strategiemi v jednotlivých jeho fázích. Výukový blok 2x45´.

MAR07 - formát PPTX Trh a subjekty na trhu - Žák si zopakuje základní pojmy z problematiky trhu, poptávky a nabídky, se kterými se setkává i v předmětu ekonomika. Výukový blok 45´.

MAR08 - formát PPTX Cenová elasticita poptávky - Žák se seznámí se základními druhy elasticity poptávky a faktory, které cenovou elasticitu ovlivňují. Seznámí se se způsobem jejího výpočtu. Výukový blok 40´.

MAR09 - formát DOCX Cenová elasticita - cvičení 1. - Pracovní list a zadání výpočtu cenové elasticity. Výukový blok 20´.

MAR10 - formát DOCX Cenová elasticita - cvičení 2. - Pracovní list a zadání výpočtu cenové elasticity. Výukový blok 30´.

MAR11 - formát DOCX Cenová elasticita - cvičení 3. - Pracovní list a zadání výpočtu cenové elasticity. Výukový blok 30´.

MAR12 - formát PPTX Segmentace trhu - Žák se seznámí s problematikou segmentace trhu, požadavky na segmentaci, s důvody pro provádění segmentace. Seznámí se se způsobem jejího výpočtu. Výukový blok 45´.

MAR13 - formát DOCX Segmentační kritéria - práce s textem - Pracovní list a zadání práce s elektronickým textem k problematice segmentačních kritérií. Výukový blok 45´.

MAR14 - formát DOCX Stanovení prodejní ceny 1. - cvičení - Pracovní list a zadání práce k problematice stanovení prodejní ceny zájezdu. Výukový blok 2x45´.

MAR15 - formát XLSX Formativní test - marketing křížovka 1. - Podklad pro formativní hodnocení - maturitní opakování. Výukový blok 25´.

MAR16 - formát XLSX Formativní test - marketing křížovka 2. - Podklad pro formativní hodnocení - maturitní opakování. Výukový blok 25´.

MAR17 - formát PPTX Distribuce 1. - Žák se seznámí se základními otázkami distribuce - podstatou, funkcemi... Výukový blok 45´.

MAR18 - formát PPTX Distribuce 2. - Žák se seznámí se základními druhy distribučních kanálů a jejich charakteristikou. Výukový blok 45´.

MAR19 - formát PPTX Fáze segementace2. - Žák se seznámí s problematikou jednotlivých fázi segmentačního procesu. Výukový blok 45´.

MAR20 - formát PPTX Mikroprostředí firmy. - Žák se seznámí se základními subjekty tvořícími vnější mikroprostředí firmy. Výukový blok 2x45´.