KALENDÁŘ AKCÍ
všechny akce...

TOPlist

 

jméno: heslo: Uživatel: NEPŘIHLÁŠEN

EU peníze SŠ - zpracované DUMy 4

Škola je od 1. srpna 2012 zapojena do dvouletého dotačního projektu EU OPVK "EU peníze do SŠ".
V rámci realizace projektu budou zpracovány didaktické učební  materiály (tzv. DUMy), které mají pedagogům školy pomoci zkvalitnit výuku především matematiky, zeměpisu a vybraných odborných předmětů. Současně došlo i ke zlepšení ICT vybavení školy, vč. prezentačních technologií.


Přehled zpracovaných a ověřených DUMů ve výuce:

ŘÍZENÍ PODNIKU - níže uvedené materiály si můžete e-mailem vyžádat na adrese: check.mn@seznam.cz

RIZ01 - formát PPTX Základní pojmy I. - Žák se seznámí s obsahem pojmu řízení, obecným schématem průběhu řízení a jednotlivými kategoriemi pracovníků z hlediska hierarchie řízení. Výukový blok 40´.

RIZ02 - formát PPTX Základní pojmy II. - Žák se seznámí s obsahem pojmu management, efektivnost, podnikový cíl a jejich kategorizací, pravidlem SMART pro formulaci cílů. Výukový blok 2 x 45´.

RIZ03 - formát PPTX Zahájení podnikání I. - Žák se seznámí s problematikou předpokladů podnikání a kroky při zahájení podnikání. Výukový blok 2 x 40´.

RIZ04 - formát PPTX Průzkum trhu - dotazník I. - Žák se seznámí s požadavky na dotazník jako nástroj průzkumu trhu. Výukový blok 40´.

RIZ05 - formát PPTX Průzkum trhu - dotazník II. - Žák se seznámí s vybranými druhy dotazníkových otázek z hlediska jejich tvorby. Výukový blok 2 x 40´.

RIZ06 - formát PPTX Poslání a vize firmy - Žák se seznámí s obsahem pojmu poslání (mise) a vize firmy, možnými metodikami tvorby poslání firmy. Výukový blok 40´.

RIZ07 - formát DOCX Rozhodování - pracovní list - Pracovní list k formativnímu hodnocení znalostí žáků při použití metody vícekriteriálního hodnocení. Výukový blok 40´.

RIZ08 - formát PPTX ¨Podnikatelský záměr - Žák se seznámí s obsahem pojmu podnikatelský záměr, možnou strukturou podnikatelského záměru. Výukový blok 40´.

RIZ09 - formát PPTX Zahájení podnikání III. - Žák se seznámí se strukturou a metodikou tvorby zakladatelského rozpočtu. Výukový blok 40´.

RIZ10 - formát DOCX Poptávka a nabídka I. - Pracovní list k formativnímu hodnocení znalostí žáků - konstrukce grafu poptávky a nabídky. Výukový blok 20´.

RIZ11 - formát DOCX Poptávka a nabídka II. - Pracovní list k formativnímu/normativnímu hodnocení znalostí žáků - konstrukce grafu poptávky a nabídky. Výukový blok 20 - 25´.

RIZ12 - formát PPTX Úvod do logistiky - Žáci se seznámí se základními pojmy z oblasti logistiky. Výukový blok 40´.

RIZ13 - formát PPTX Nákupní logistika 1. - Žáci se seznámí se základními otázkami a cíli nákupní logistiky. Výukový blok 40´.

RIZ14 - formát PPTX Nákupní logistika 2. - Žáci se seznámí s fázemi a druhy nákupu organizací, výpočtem signálního stavu zásob. Výukový blok 40´.

RIZ15 - formát PPTX Nákupní logistika 3. - Žáci se seznámí s ukazateli sledovanými v oblasti nákupní logisitky a zásobování. Výukový blok 20´.

RIZ16 - formát DOCX Analýza trhu firmou (výpočty trhových veličin) Pracovní list k normativnímu hodnocení znalostí žáků - zadání k výpočtu trhových veličin. Výukový blok 15 - 20´.

RIZ17 - formát DOCX Nákupní logistika - cvičení. - Pracovní list k normativnímu hodnocení znalostí žáků - výpočty ukazatelů v zásobování. Výukový blok 30 - 35´.

RIZ18 - formát PPTX Skladová logistika 1. - Žák se seznámí s druhy skladů, uspořádáním skladu, sledovanými ukazateli pro měření efektivnosti skladování. Výukový blok 45´.

RIZ19, 19a - formát DOCX, PPTX Skladová logistika 2.  - cvičení, test. - Pracovní list a test k normativnímu hodnocení žáků - výpočty měření výkonu skladu, teorie skladové logistiky. Výukový blok 20´ + 10´.

RIZ 20, 20a - formát DOCX, PPTX Skladová logistika 3. - cvičení. - Pracovní list a prezentace řešení k